Onze  MVO projecten

Software ontwikkeling als maatschappelijke bijdrage

MVO in binnen- en buitenland

Bij VX Company beperken wij onze maatschappelijke bijdrage niet enkel tot onze landsgrenzen. Sterker nog: door de ontwikkeling van een applicatie voor hulporganisaties in Zuid-Afrika steunen wij al sinds 2006 de lokale bestrijding van AIDS en HIV. Wij dragen graag ons steentje bij aan een betere wereld. Zo ontwikkelden VX’ers tevens mobiele software die telecom agents in Rwanda ondersteunen bij het aanbieden van zonne-energie aan huishoudens in het Afrikaanse land. Het is de bedoeling dat in twee jaar tijd 1,1 miljoen huishoudens overstappen van hun traditionele petroleumlamp op een ledlamp op zonne-energie.rnrnUiteraard proberen wij ook dicht bij huis door middel van onze kennis een maatschappelijke bijdrage te leveren. Hiervoor hebben wij geen specifieke focus, maar betekenen graag direct of indirect iets voor een organisatie die een maatschappelijk bijdrage levert. Zo steunen wij onder andere overheidspartijen, (geprivatiseerde) organisaties en stichtingen met een binding met enige vorm van zorg. De ontwikkeling van software voor deze organisaties geeft ons een extra kick!

Software voor non-profit organisaties in Zuid-Afrika

Soweto Care System ondersteunt wereldwijd bij het uitvoeren van primaire taken zoals thuiszorg, zorg voor wezen en kwetsbare kinderen, HIV-counseling en -testing, mensenrechten en educatieve programma’s. Zij stelt non-profit organisaties in staat hun organisatie te ontwikkelen en de uitvoering van primaire taken, workflow, monitoring en evaluatie te verbeteren. Hiervoor biedt zij advies, implementatie, training en ondersteunende diensten.

De Soweto Care System software is ontwikkeld door VX Company en al sinds 2006 in gebruik. Deze software helpt inmiddels ruim 90 hulpverleningsorganisaties in Zuid-Afrika bij het opzetten van een overzichtelijke administratie en het maken van maandelijkse rapportages voor overheid en donororganisaties. Daarnaast werkt de software als managementtool, waar vanuit de nodige informatie ontvangen wordt en vragen van stakeholders beantwoord kunnen worden.

Soweto Care System voorziet in een enorme behoefte. Wij zijn blij om met onze expertise via dit project een bijdrage te kunnen leveren aan een betere wereld.

Meer weten over onze maatschappelijke projecten?

Neem contact op met Jeroen Werner