PKF/Post kreeg door applicatiecheck weer grip op eigen software

PKF/Post is Nederlands grootste palletproducent. Zij produceren zes miljoen pallets per jaar. Naast het maken van pallets is logistieke dienstverlening het sleutelwoord voor PKF/Post. Ze leveren een logistiek totaalconcept voor de papier- en kartonindustrie, de chemie-industrie, bouw, voedingsmiddelenindustrie en land- en tuinbouw. Voor elk van deze sectoren zorgen zij ervoor dat de juiste pallets op het juiste moment, op de juiste plek én in de gewenste verwerkingsvolgorde klaar staan voor gebruik.

Casus

PKF/Post werkte met een geavanceerde en in eigen beheer ontwikkelde bedrijfskritische software applicatie. Deze applicatie voorziet in de aansturing van alle administratieve en logistieke processen en richt zich ook mede op het machinepark. PKF/Post had ambitieuze plannen voor de verdere uitbreiding, opschaling en optimalisatie van hun dienstverlening. Om deze reden waren ze op zoek naar een IT partner voor een onafhankelijk oordeel van de applicatie. Want is de applicatie wel toekomstbestendig? En biedt het voldoende basis om in de ontwikkelingen mee te gaan? Is de architectuur van de applicatie nog up-to-date? En wat is de onderhoudbaarheid van de code?

De toegevoegde waarde van VX Company

Aangezien VX Company maatwerkapplicaties ontwikkelt en onderhoudt, was PKF/Post ervan overtuigd dat wij een professioneel en onafhankelijk oordeel konden geven over de applicatie. In onze applicatiecheck hebben wij getoetst of de applicatie voldoet voor de plannen die PKF/Post wilde uitrollen. Daarnaast hebben wij een kritische blik geworpen op de infrastructuur en platformsoftware van de ontwikkelde applicatie.

De resultaten van de applicatiecheck zijn door onze ervaren professionals geëvalueerd. Bevindingen en aanbevelingen om de kwaliteit en de onderhoudbaarheid van de applicatie te optimaliseren zijn in een rapportage met PKF/Post gedeeld. Een jaar na het verstrekken van het rapport kwam PKF/Post terug om een herijking van de applicatiecheck uit te laten voeren. In onze tweede rapportage hebben wij inzicht gegeven in welke mate de aanbevelingen uit het eerdere rapport zijn opgevolgd, en hoe de onderhoudbaarheid van de applicatie is verbeterd.

“De rapportage van VX Company over de staat van onze applicatie is in helder en begrijpbare taal, juist ook voor managers zonder IT achtergrond.”

Meer weten over deze samenwerking?

Neem contact op met Jeroen Werner