Beter zicht op voortgang werkstraffen Reclassering

Beter zicht op voortgang werkstraffen voor reclasseringsorganisaties in Nederland

Het reclasseringswerk in Nederland wordt uitgevoerd door drie reclasseringsorganisaties: Reclassering Nederland, Stichting Verslavingsreclassering GGZ en Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering. Samen met justitie, politie, gevangeniswezen en gemeenten zetten ze in op het voorkomen van criminaliteit en het terugdringen van recidive. Dit gebeurt door advies uit te brengen aan de rechter, toezicht te houden op daders en verdachten, en toe te zien op een goede en juiste uitvoering van werkstraffen.

“Dankzij de goede samenwerking en betrokkenheid van VX Company heeft de reclassering nu een gebruiksvriendelijk werkstrafportaal.”

Casus

De reclasseringsorganisaties in Nederland begeleiden jaarlijks zo’n 30.000 werkstraffen. Bij iedere werkstraf werden de gewerkte uren nog handmatig door de begeleider op een hard copy urenlijst bijgehouden. Het handmatig verwerken van poststukken met daarin deze urenlijsten kostte de reclasseringsorganisaties enorm veel tijd. Bovendien was het risico op datalekken hierdoor groter, terwijl zij juist verantwoordelijk zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens van werkgestraften. Om deze reden zochten zij naar een IT partner voor het ontwikkelen en beheren van het Werkstrafprojectenportaal. Dit portaal levert hen beter zicht op de voortgang van de werkstraf, een betere bescherming van de persoonsgegevens en een efficiëntere werkwijze.

De toegevoegde waarde van VX Company

De reclasseringsorganisaties selecteerden VX Company als strategische samenwerkingspartner waarmee een langdurige relatie is aangegaan. Wij hebben ons in eerste instantie gericht op het ontwikkelen van het Werkstrafprojectenportaal. Hierbij focusten wij ons op het beter inzichtelijk krijgen van de voortgang van een werkstraf. Daarnaast zijn de nodige beveiligingsmiddelen toegepast om de persoonsgegevens van de werkgestraften beter te beschermen. De transitie van ontwikkeling naar beheer verliep vloeiend. Inmiddels ondersteunen wij hen nog altijd bij het (door)ontwikkelen en in stand houden van de portalen.

“Met VX Company hebben we een professionele partner in huis gehaald voor onze portaalomgeving. Het werkstrafportaal is een mooi voorbeeld van een kwalitatief goede- en technisch strak opgeleverde toepassing.”

Meer weten over deze samenwerking?

Neem contact op met Jeroen Werner