VX Company ontwikkelde software om files op snelwegen terug te dringen

Vialis opereert binnen Nederland in het domein van infrastructuur en mobiliteit. Ze adviseren, ontwerpen, realiseren en beheren intelligente systemen. Met slimme oplossingen en behulp van technologie verbeteren ze de leefbaarheid voor inwoners van Nederland. Hun kennis en deskundigheid combineren ze met hun verbindende kracht voor het verbeteren van de veiligheid, duurzaamheid en doorstroming.

“Het gevoel wat mij bekruipt als ik over de wisselbaan rij? Kicken!”

Casus

De wisselbaan is een onderdeel van het project Schiphol Amsterdam Almere A1/A6. De wisselbaan bestaat uit twee rijstroken en zorgt in de ochtend- en avondspits voor een betere doorstroming van het verkeer rondom Almere (A6), Amsterdam (A1) en Schiphol. Voor de bediening van de wisselbaan zocht Vialis in samenwerking met Rijkswaterstaat naar een software ontwikkelaar. De benodigde unieke software diende ontworpen te worden voor de centrale bediening vanuit de verkeerscentrale Velsen. Tegelijkertijd moest deze software goed schakelen met fysieke items zoals de slagboom, camera’s en bedieningskasten die langs de snelweg staan.

De toegevoegde waarde van VX Company

VX Company werd gevraagd om voor het in gebruik nemen van de wisselbaan zowel het functioneel ontwerp als de daadwerkelijke ontwikkeling van de software te realiseren. Nederland kent vele tunnels en bruggen die door Rijkswaterstaat op afstand door middel van software worden bediend. Een wisselbaan met het gebruik zoals Rijkswaterstaat voor ogen had, is daarentegen een uniek project. Door van te voren alle eisen voor dit project te inventariseren en te clusteren, konden wij desondanks binnen een hele korte tijd een integrale oplossing bieden. Deze oplossing werd bovendien door de inzet en expertise van VX Company sneller gerealiseerd dan verwacht, waardoor de wisselbaan ruim twee jaar eerder dan gepland geopend werd.

“VX Company heeft tijdens dit project echt met ons meegedacht. Door de stand van zaken en te nemen acties transparant te bespreken, konden we dit project samen oppakken. Echt partnership!”

Meer weten over deze samenwerking?

Neem contact op met Jeroen Werner